Tarieven

   

Vergoedingen Fysiotherapie

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.

Wij adviseren u om, in december van ieder jaar, uw ziektekosten en uw aanvullende verzekering goed te beoordelen.

Stel uzelf ieder jaar de vraag; ben ik nog voldoende aanvullend verzekerd?

Voorbeeld : De 3-sterren polis bij Zilveren Kruis Achmea geeft recht op 27 behandelingen

fysiotherapie en/of 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar.

  

Basis verzekering

Bij de ‘chronische aandoeningen’ worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende

verzekering vergoed, daarna vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Aan de vergoeding uit de basisverzekering zijn verder geen kosten verbonden. 

Voorbeeld: Bij de 3-sterren polis van Zilveren Kruis Achmea houdt u na de vergoeding

van de eerste 20 behandelingen voor een chronische aandoening nog 7 behandelingen over.

 

Bij vergoedingen uit de basisverzekering wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken tot een bedrag van € 385,00 per kalenderjaar.

(medicijnen, bloedonderzoek, specialist enz. vallen ook onder het eigen risico)

Voorbeelden

Zilveren Kruis Achmea 
* sterren polis 9  behandelingen / jaar
    
 
*** sterren polis    27 behandelingen / jaar
AGIS
Compleet polis     12 behandelingen / jaar
 
50 + Polis 18 behandelingen / jaar
CZ
Plus polis € 500,00 / jaar

 

 

 

 

 Uw fysiotherapeut zal u bij het eerste consult uitleg geven over uw persoonlijke situatie.

Zitting fysiotherapie €32.25
Zitting manuele therapie €40.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €52.50
Zitting fysiotherapie aan huis €39.75
Zitting fysiotherapie in inrichting €39.75
Niet nagekomen afspraak €30.00
Intake en onderzoek na verwijzing €47.50
Screening €10.00
Intake en onderzoek na screening €47.50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €55.00
Health Check €30.00 (eenmalig)

Medisch Therapie Training (M.T.T)

2x per week

€30.00 (per maand)

€40.00 (per maand)

Fit-4-All beweeggroep volwassen

1x per week

2x per week

€50.00 (knipkaart 10x)

€20.00 (per maand)

€30.00 (per maand)

Fit-4-All beweeggroep jeugd €35.00 (knipkaart 10x)
Gezinsabonnement €50.00 (per maand)

                                        

 
 

                                       Patiënt beknibbelt op zorg

          ‘Wie gebruik maakt van de zorg moet de eerste kosten zelf betalen. Hierdoor komen mensen voor keuzes te staan:

           kinderen nieuwe schoenen of vader naar de fysiotherapeut.

 

          Gelukkig hebben het merendeel van de mensen naast een Basisverzekering tevens een Tandverzekering en

          Aanvullende verzekering (AV) afgesloten.

          Afhankelijk van de hoogte van de AV (1-2-3-4), heeft men gemiddeld toch zo’n € 500,00 of 18 behandelingen

          bij de fysiotherapeut meeverzekerd.

          Staat de te behandelen aandoening op ‘de chronische lijst’,  bijvoorbeeld de aandoening COPD,

          Beroerte, ‘Etalagebenen’, na een operatieve ingreep zoals een nieuwe knie of heup, dan worden

          de eerste 20 behandelingen door de AV vergoed en de eventuele vervolg behandelingen uit de

          Basisverzekering. Bij deze categorie patiënten is het eigen risico van € 385,00 vaak in het eerste

          kwartaal van het nieuwe jaar al uitgegeven, bijvoorbeeld aan medicijnen, bloedonderzoek, röntgenfoto, scan etc.

          Desalniettemin hebben we inmiddels een tweedeling in de zorg gecreëerd, mensen die zich alleen een

          Basisverzekering kunnen permitteren en bij ziekten ook nog de € 385,00 eigen risico moeten aanspreken

          en mensen die wel de mogelijkheid hebben een uitgebreide Tand en Aanvullende Verzekering af te sluiten.

          De ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken inmiddels forse winst, toegankelijke en betaalbare zorg

          ligt binnen handbereik zou je denken.

 

          Zorg moet toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking.

 

 

           Jolande Ros, Hans Leegte, Marcel Knol, Nancy Lankhorst, Thijs van der Aa, Esther Scholtens en Arjan Kooijman

           Fysiotherapie Klazienaveen

           Brugstraat 158

           7891 AV Klazienaveen.

           info@fysiotherapie-klazienaveen.nl

 

 

 Wat is een Zilveren Kruis Pluspraktijk?    Fys Optima