Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wanneer naar een manueel therapeut ?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.
Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
- hoofd en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
- nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
- lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
- hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
- duizeligheid bij het bewegen van de nek
- kaakklachten al dan niet in combinatie met nekklachten
- heupklachten

Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, zal moeten blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak. Tijdens de eerste afspraak voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Verder bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding
U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. U kunt bij de manueel therapeut terecht met een gerichte verwijzing manuele therapie, maar u kunt zich ook zonder verwijzing (DTF) aanmelden. De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

 

 

 Wat is een Zilveren Kruis Pluspraktijk?    Fys Optima